Czekając na Inków… / Waiting for the Incas…

Posted: 20/05/2014 by kasiek7 in Journey, Peru
Tagi: , , , , , , , , , ,

CaralPo górskich klimatach przyszedł czas na wybrzeże. Zagościliśmy więc na chwilkę w Trujillo, aby poznać cywilizacje, które niegdyś potężne, zostały podbite później przez Inków i niewiele się o nich dziś słyszy. Co więcej, jako niepiśmienni, pozostawili po sobie jedynie obrazkowe sceny na ceramicznych przedmiotach codziennego użytku, na całunach, w których zawijano zmarłych, czy na ścianach swoich świątyń. Na podstawie analizy tychże obrazów snuje się dziś teorie o życiu, zwyczajach i obrzędach poszczególnych plemion.

After a little bit of mountain we went to the coast to stay for a while in Trujillo. Here we learn about civilizations that once powerful, were later conquered by the Incas and little it is  heard about them today. What’s more, as illiterate, they left behind only pictures on ceramic objects of everyday use, on shrouds in which they wrapped their deads, or on the walls of their temples. Based on the analysis of these images today, some theories about life, customs and rituals of various tribes are known.

Lud Chimu zostawił po sobie Chan Chan – największe na świecie miasto z glinianych cegieł, często rzeźbionych. Na 28 kilometrach kwadratowych, pośrodku pustynnego krajobrazu, odnaleźć można pozostałości pałaców, świątyń, ulic, mieszkań, ogrodów czy kanałów. Większa część jest obecnie w rekonstrukcji.

People of Chimu left behind Chan Chan – the largest city in the world made with clay bricks, often carved. At 28 square kilometres, in the middle of the desert landscape, one can find the remains of palaces, temples, streets, homes, gardens and canals. The major part is in reconstruction.

Ludzi z plemienia Moche możemy poznać dzięki dwóm ogromnym piramidom – światyniom (Huanca de la Sol i Huanca de La Luna), gdzie rozwijał się kult ku czci boga dekapitatora. Możecie sobie chyba wyobrazić, co robiono z ofiarami dla tego bóstwa. Ofiary te składano regularnie ze względu na kapryśną pogodę wybrzeża, szczególnie zjawisko El Nińo (wzrost temperatury wód i wilgotności powietrza – często w okolicach Bożego Narodzenia – którego następstwem są intensywne opady, a następnie susze), wyrażające jak sądzono gniew Najwyższego. Niestety jedynie 1/3  wysokości piramid przetrwała najazd Hiszpanów i ich gorączkowe poszukiwanie złota wszędzie, gdzie się dało.

Słodka przepiękna psina na zdjęciach to pies peruwiański, który występuje w regioniach pustynnych. Jest to jedna z ras pierwotych uważana za wcielenie bóstw… 🙂 Charakteryzują się one też wyższą temperaturą ciała 39° C

Moche people  we know thanks to two huge pyramids (Huanca de la Sol i Huanca de La Luna) – the temples, where their developed a cult in honor of the god decapitator. You can perhaps imagine what was done to the victims of this deity. Victims of these were submitted on a regular basis due to the capricious weather of the coast, particularly the phenomenon of El Niño (increase water temperature and humidity – often around Christmas – which has some consequence as heavy rain, then drought), expressing the thought of the Supreme anger. Unfortunately, only one third the height of the pyramids survived the invasion of the Spaniards and their frantic search for gold wherever their could.

Sweet and beautiful doggie in the pictures is the Peruvian dog which live in desert regions. It is one of the natural breeds, considered as an incarnation of gods … 🙂 They are characterized by a higher body temperature 39 ° C

Nasze wyprawy do ruin uzupełniliśmy przemykając przez Caral – archeologiczny kompleks wpisany na listę dziedzictwa UNESCO i uważany za najstarsze miasto w Ameryce Południowej. Zbudowany i zamieszkiwany był przez cywilizację zwaną Norte Chico lub Caral – Supe, rozwijającej się w tym samym czasie, co państwo egipskie i budowa Piramidy Cheopsa. Uff, czekamy teraz na Inków!

Our trip to the ruins we sfinished at Caral- an archaeological complex a UNESCO heritage site, considered to be the oldest city in South America. It was built and inhabited by a civilization known as the Norte Chico or Caral – Supe, developing at the same time as the Egyptians and the construction of the Pyramid of Cheops. Uff, we are waiting for Incas now!

Reklamy
Komentarze
  1. shiby pisze:

    a ja myślałem że ta psinka to posąg…. hehe 🙂 pzdr 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s