Archive for the ‘Costa Rica’ Category

Bocas del ToroA więc zostawiliśmy naszych Drogich Czytelników daleko w tyle, bo w Kostaryce;) gdzie po odwiedzeniu Wulkanu Arenal i Ogrodu La Paz zwiedziliśmy jeszcze Cartago z ruinami jednej katedry i okazałą katedrą obecną.

 And so we left our dear readers far behind, in Costa Rica;) where after visiting the Arenal Volcano and La Paz Gardens, we have visited yet Cartago with the ruins of a cathedral and the magnificent current cathedral building.

(więcej…)

Reklamy

La Paz Waterfall Gardens (262)Jak spędziliście ostatnie dni Karnawału? U nas było gorąco, dziko, kolorowo i przygodowo.

Odwiedziliśmy Wulkan Arenal, który – jak piszą wszędzie – jest jedynym czynnym wulkanem, gdzie można zobaczyć niewielkie erupcje i nawet 10-15 wyrzutów lawy dziennie, szczególnie pięknie widoczne po nocy. Jak sie jednak okazało na miejscu, na erupcję spóźniliśmy sie jakieś 4-5 lat;) wulkan od tego czasu śpi i jedynie dymi 🙂

How did you spend the last days of Carnival?

We had them  hot, wild, colorful and adventure.We have visited the Arenal Volcano, which – as it is written everywhere – is the only active volcano where you can see even small eruptions and lava ejections 10-15 times per day, especially beautifully visible at night. As it turned out, however, on the spot, we were late for the eruption were  about 4 to 5 years;) volcano since that time sleeping and only smokes 🙂

(więcej…)