Posts Tagged ‘King Island’

Belinda Beach Resort (11)Kambodża była dwa lata temu naszym pierwszym spotkaniem z jednym z typów kultury azjatyckiej turystyki. O tych pierwszych, niezbyt pozytywnych, wrażeniach można poczytać TU. I teraz nic się nie zmieniło… Niestety…

Cambodia was two years ago,our first meeting with the culture of Asian tourism.About the former, not very positive impressions you can read HERE. And now, unfortunately, nothing has changed …

(więcej…)

Reklamy