Posts Tagged ‘Machu Picchu’

Machu Picchu (13)Słynne Machu Picchu (tłumaczone jako „stary szczyt”) jeden z 7 cudów świata. Dziś wszyscy znamy je pod taką nazwą choć oryginalnie nazywało się „Patallaqta” co znaczy w keczua „miasto na stopniach”. Miasto to nieskalane obecnością konkwistadorów, leży na przełęczy miedzy dwoma szczytami, wyniesione na ok. 500 m nad koryto rzeki, która opływa je z trzech stron, położone na wys. 2400 m.n.p.m. Leży na granicy Andów i peruwiańskiej dżungli.

The famous Machu Picchu (translated as „Old Peak”), one of the 7 wonders of the world. Today, we all know it under this name but originally was called the „Patallaqta” which means in Quechua „city on the steps”. The city unsullied by the presence of the conquistadors, is located on the pass between two peaks, elevated to approximately 500 m above the river bed, which flows around it on three sides, situated at an altitude of 2,400 meters above sea level. It lies on the border of the Andes and the Peruvian jungle.

(więcej…)

Reklamy