Posts Tagged ‘Pakse’

Don Det (10)Kambodża żegna nas nieprzyjemnie, koniecznością przekupienia urzednika, aby ten wbił nam stempel wyjazdowy. Bez dodatkowych dolarów nagle Panowie na granicy nie znają angielskiego, nie zwracają na nas uwagi, nic nie robią, a czekając na łapówkę popijają ostentacyjnie coca colę. Po stronie laotańskiej jest podobnie – płacimy za wizę i dodatkowo łapówka. Brak zasad i respektowania prawa, a może jego brak ma też złe strony. W zamian za to kilka godzin jazdy busem i wspólne przekraczanie granicy daje możliwość lepszego poznania licznych towarzyszy niedoli, z którymi trzymamy się następne dni i zwiedzamy Laos 🙂

Cambodia says goodbye to us in really not nice way, we had to bribe the officer on the border to get exit stamp in passports. Without the extra dollars gentlemen on the border suddenly don’t know English anymore, do not pay attention to us and they do nothing. While waiting for a bribe they ostentatiously sipping coca cola. Lao side is similar we are paying for a visa and an additional bribe. There are no rules and respect for the law or perhaps there is no law at all in this case. But few hours spent in bus and common border crossing gives us a chance to meet many other people going trough the same „process”, with those friends we hang out next days and we sightseeing Laos 🙂

(więcej…)

Reklamy