Posts Tagged ‘Quito’

San Francisco de Quito – tak brzmi pełna nazwa stolicy Ekwadoru drugiej najwyżej położonej stolicy na świecie (2700 – 2850 m.n.p.m). Co wam przychodzi na myśl jak słyszycie Południowa Ameryka? Upał? Dżungla? Równik? Amazonka? Latynoskie klimaty, może salsa?….. To wszystko prawda, ale nie zapominajmy, że Ameryka Południowa to też najdłuższy na świecie łańcuch górski – Andy i duża część miejsc, które odwiedzamy, leży wyżej niż najwyższy szczyt Polski :)… Tak znów jest w Quito; jeśli chodzi o klimat to jest on bardziej europejski niż tropikalny jak wynikałoby z położenia miasta – leży przecież niemal na samym równiku.

Branie udziału w darmowych pieszych wycieczkach po centrum miasta staje się powoli naszą tradycją. Podczas takiej właśnie wycieczki po Quito udało nam się trafić do małej wytwórni czekolady gdzie mogliśmy prześledzić proces jej produkcji począwszy od uprawy kakaowca po produkcję słynnych Szwajcarskich czekoladek. Mieliśmy też okazję spróbować świeżych ziaren kakaowca przed fermentacją oraz liści Stevii rośliny, która jest 300 razy słodsza niż cukier.

San Francisco de Quito – this is the full name of the capital of Ecuador, second the highest capital city in the world (2700 – 2850 m.a.s.l ). What comes to your mind when you hear South America ? The heat ? Jungle ? Equator ? Amazon ? Latino atmosphere, maybe salsa ….. It ‚s all true , but do not forget that South America has also the world’s longest mountain chain – Andes and a big part of what we visit is higher than the highest peak of Polish mountains 🙂 … So once again Quito has climate more European than tropical result of the location of the city – it is almost at the equator.

Taking part in free walking tours around the city centre is slowly becoming our tradition . During such a tour of the Quito we managed to hit the small chocolate factory where we could trace the process of its production begining from cocoa cultivation to the production of famous Swiss chocolates. We also had the opportunity to try fresh cocoa beans prior to fermentation and leaves of Stevia plant, which is 300 times sweeter than sugar .

(więcej…)

Reklamy

Rucu Pichincha Ta historia musi zacząć się dużo wcześniej – na wszystkich poprzednich wycieczkach, kiedy to mój przewodnik polecał porządne obuwie, a potem gotowałam się w górskich butach, podczas gdy przechodzący obok ludzie byli w tenisówkach, sandałkach, a Rysiek w klapkach.

This story has to start much earlier on all previous trips, when my guide recommended decent shoes, and then I was extremely hot in mountain boots while other people around were in sneakers, sandals and Rysiek was in flip-flops.

 

(więcej…)