Posts Tagged ‘Syczuan’

DSCN4256Chengdu było naszą bazą wypadową w ostatnio opisywane miejsca. Samo miasto, oczywiście duże jak na Chiny przystało – jedyne 6,7 mln ludzi, jest stolicą prowincji Syczuan i zapisało się w naszej pamięci z kilku powodów.

Chengdu was our base to visited last reported places. The city itself, of course large as always in China – around 6,7 mln people, is the capital of Sichuan Provence and stayed in our memory for several reasons.

(więcej…)

Reklamy

Jiuzhaigou (98)Zwiedzając staramy się wybierać to czego jeszcze nie widzieliśmy. Tym razem nie było inaczej. Jiuzhaigou to dolina w położona w górach Min, które leżą na skraju „dachu świata” (Wyżyny Tybetańskiej), na północy prowincji Syczuan. Dolina zamieszkiwana jest nadal głównie przez Tybetańczyków, a nazwa Jiuzhaigou oznacza „dolina dziewięciu wiosek”. Miejsce gdzie się udaliśmy jest położone na wysokości 2500 – 3000 m.n.p.m. Jadąc do Jiuzhaigou spodziewaliśmy się lasów, gór, pięknej przyrody – dzikiej natury. Zapomnieliśmy jednak, że to Chiny podczas wakacji….

When we are looking for a place to visit we are trying to choose what we haven’t seen yet. This time was no difference. Jiuzhaigou is located in a valley in Min mountains, which lie on the edge of the „roof of the world” (Tibetan Plateau), in the north of Sichuan province. Valley is still inhabited mainly by Tibetans, and the name Jiuzhaigou means „valley of nine villages”. The place where we went is located at altitude of 2500 – 3000 meters a.s.l. Coming to Jiuzhaigou we expected to see forests, mountains, beautiful landscapes – wild nature. We forgot, however, that it is China and there are holidays ….

(więcej…)