Posts Tagged ‘tubing’

Vang Vieng (24)

yyy, że co? Spokojnie ta pokręcona i wieloznaczna kompilacja w tytule wyjaśni się za chwilę – zaczynamy.

yyy, what? Calm down, this twisted and ambiguous compilation from the title will explain itself in a moment – let’s start.

(więcej…)

Reklamy