Posts Tagged ‘Uros’

Titicaca (3)Jezioro Titikaka (poprawna wymowa Titihaha) to, jak w tytule, najwyżej położone żeglowne jezioro świata (3800 m.n.p.m.). Jezioro, na którym wg wierzeń Inków zrodził się człowiek. Jak można przypuszczać w okolicach jest zimnawo a zimą (od czerwca do września) temp. może spaść nawet do -10°C, nie pada tu jednak śnieg, bo wtedy jest pora sucha. Przez jezioro Titikaka przebiega też granica między Peru a Boliwią. Jeszcze po stronie peruwiańskiej udało nam się odwiedzić dwie wyspy. Pierwsza z nich to wyspa dryfująca, zbudowana z rosnącej tu trzciny totory. Takich wysp na jeziorze jest ok 100 i mieszka na nich ok. 2000 osób, a nazywają się one Uros. Ale dlaczego ludzie mieszkają na sztucznych wyspach, których budowa trwa rok? Otóż w czasach konkwisty Hiszpanie zmuszali okolicznych mieszkańców do pracy w kopalniach. Ucieczka na jezioro była sposobem na uniknięcie niewolniczej pracy.

Lake Titicaca (the correct pronunciation Titihaha) as in the title, the highest navigable lake in the world (3800 m.a.s.l.). Lake, where according to the beliefs of the Incas a man was born. As you would expect in the area is rather cold and winter (June to September) temperature may drop down to -10 ° C, there is not snowing because of the dry season. On the lake Titicaca also runs the border between Peru and Bolivia. On the Peruvian side, we managed to visit two islands. The first one is an floating island, built of reeds growing here called „totora”. There are about 100 islands like this one on the lake and they are populated by about 2,000 people, they are called Uros. But why people live on artificial islands, the construction of which lasts a year? Well, at the time of the conquest by Spaniards local people were forced to work in the mines. Escape to the lake was a way to avoid slave labor.

(więcej…)

Reklamy