Posts Tagged ‘Ventanillas de Otuzco’

Cajamarca (2700 m.n.p.m.) (czyt. Kaha Marka w powolnym (dowolnym) tłumaczeniu Markowa kasa) miejsce gdzie rozegrało się sporo Inkasko hiszpańskiej historii. Tu został schwytany i wieziony ostatni władca Inków (Atahualpa), mimo ze wykupił się z niewoli hiszpańskiej ogromną ilością złota i srebra (wypełnił pomieszczenia, w których był wieziony drogocennymi metalami), i tak został stracony – i jak tu ufać konkwistadorom. W mieście tym znajdują się tez słynne naturalne baseny termalne liczące 1000-1500 lat (a woda ma temp. 70 st.) w których kąpieli zażywali Inkascy wodzowie.  Niedaleko „Banos de Inca” znaleźć można też „Ventanillas de Otuzco” – datowane na lata 50 p.n.e. – 500 n.e., wydrążone w skale grobowce. Krajobraz w pobliżu Cajamarki przypomina swymi pagórkami (przynajmniej mi) okolice Rzymu.

Cajamarca ( 2,700 m.a.s.l.) (pronounced Kaha Marca in my translation means Marek’s cash) place where happened a lot of Inca Spanish history. Here was captured and imprisoned the last ruler of the Inca Empire ( Atahualpa ), despite the bought his out from the slavery of the Spanish using huge amount of gold and silver ( filled the room in which he was imprisoned with precious metals ) , but anyway he was killed – and how can you trust conquistadors . In this city there are also famous natural thermal pools dated for 1000-1500 years  ago (and the water temperature is at 70 degrees Celsius) in which, Inca chiefs, took a bath. Near the ” Banos de Inca ” you can also found” Ventanillas de Otuzco ” – dating back to the year 50 B.C – 500 A.D., hollowed in the rock – tombs. Landscape near Cajamarca reminds (at least to me ) hills  around Rome.

(więcej…)

Reklamy