Posts Tagged ‘wrażenia’

IMG_20140908_142354IMG_20140917_191923Dziś zaczynamy od wyznania – wyzwania, jakim niewątpliwie była dla nas podróż przez Chiny. Powszechna jest tu bowiem nieznajomość angielskiego – łącznie z punktem informacji turystycznej w stolicy, gdzie nikt nie rozumie słowa „hostel” czy konieczności demonstrowania (!) słówka „lody” w miejscowej wersji Mc Donalda… Eh – przydały się lata kalamburów na Sylwestra:) Nieocenioną pomocą był też notatnik, długopis i życzliwe Panie z hostelu, które nam wszystko, co potrzeba wpisywały na kartkę po chińsku, by później móc pytać przechodniów o drogę lub kupić bilet do właściwej stacji:) Co ciekawe, ponieważ Chińczycy głównie uczą się po angielsku pisać (zdaja w tym języku pisemne egzaminy) łatwiej dogadać się pisanym angielskim:) Co zadziwiające dla Chińczyków – nie działa to w drugą stronę, tj. my nadal nie rozumiemy po chińsku, nawet jeśli zapiszą nam to w „krzaczkach”, co usiłowali powiedzieć. Zdecydowanym wyjątkiem był Szanghaj i garstka ludzi, głównie inżynierów lub tych podróżujących po innych krajach – którzy sami chcąc poćwiczyć język przysiadali się do nas w komunikacji miejskiej, zaczynając rozmowę 🙂 – najczęściej słowami „Nice to meet you” – miło cię poznać 🙂

Today, we will start from a challenge – that what undoubtedly was to travel through China. English is not spoken there. Even in tourist information,in capital city, noone understand a word “hostel” and you need to demonstrate (!) „ice cream” in the local version of Mc Donald’s … Eh – it was handy that we practise “show and guess” game every year at New Year’s Eve 🙂 An invaluable help was also a notepad, pen and ladies from hostel who could write in Chinese for us everything we need the next day as to ask passers-by for directions or buy a ticket to the appropriate station 🙂 What is interesting, mainly because the Chinese learn written English (they need to pass written exams at schools) it is much faster to find someone who can read or spell something than someone who can speak. What was amazing for the Chinese people – it does not work the other way, ie. we still do not understand Chinese, even if they write down what they were trying to say. A definite exception was the Shanghai and some people, mostly engineers or they who were travelling to other countries – who wanted to practice the language started some conversation with us in places like public buses, trains or metro 🙂 – usually first words were „Nice to meet you” 🙂

(więcej…)

Reklamy

Miało być już o Wietnamie, ale naprawdę nie możemy pominąć milczeniem przyczyny naszej radości z opuszczenia Chin i tego wszystkiego, co spotkaliśmy i poznaliśmy tu oprócz pięknych miejsc! Będzie długo, trochę sobie ponarzekamy, ale wybór Twój, Czytelniku – czytaj bądź nie:)

This post supposed to be already about Vietnam, but we really cannot ignore the cause of our joy of leaving China, and everything that we met and we got to know there in addition to all the beautiful places! It will be long, there will be some complains, but the choice is yours, the reader – read it or not 🙂

(więcej…)